TREDJE NATUR vinder fase 1 af Almegård Kaserne konkurrencen i samarbejde med Sahl Arkitekter, Cenergia, Oluf Jørgensen A/S og Viborg Ingeniørerne A/S

Vores vision for Almegårds Kaserne er funderet i en helhedsorienteret nærhedstænkning, hvor den ultima­tive ressource til transformation findes i den enkelte bruger og stedets iboende kvaliteter. Teamets forslag til hvorledes de danske kaserner kan transformeres til et udstillingsvindue for innovative bæredygtighedsløsninger og klimatilpasningstiltag tager udgangspunkt i kasernernes grundlæggende samfundsmæssige rolle og kom­petence: nemlig læring og dannelse.

Vi har derfor – med afsæt i programmets vurderingsværktøj – udviklet et nyt værktøj. Et katalog som skal give en fælles kommunikativ platform og som med en relativ simpel systematik, gør det overskueligt at identificere, vurdere og prioritere i mangfoldigheden af bæredygtighedstiltag. Et katalog som kan anvendes, ikke blot på Almegårds Kaserne, men i princippet på alle FBE´s Etablissementer. Man kan beskrive kataloget som et Plug ‘N’ play system. En ”spilleplade” med tiltag, hvor man kan vælge til og fra i forhold til den forestående opgave, afhængigt af sted, krav, økonomi og strategi. Ved hjælp af dette værktøj kan man altså sammensætte lige netop den masterplan, som ift. den specifikke opgave – målsætning, strategi og økonomi – giver mest mening.

2. fases forhandlingsrunde og den endelige vinder forventes udeget medio februar.

Fra dommerbetænkningen:

Som det eneste forslag opstilles her en generel arbejdsmetode, der kan anvendes i forbindelse med energirenovering af alle landets kaserner og for den sags skyld andre større bygningsmæssige anlæg af sammensat og kompleks art som for eksempel universitetscampusser, større produktionsanlæg og tilsvarende.

Masterplanen har et markant landskabeligt greb, hvor der etableres en grøn, blå og social nervebane, der binder bebyggelsen sammen og tilfører området som helhed og de enkelte bygninger i området en række landskabelige og sociale kvaliteter, og samtidig virker som regnvandsopsamling, skybrudssikring og skaber nye mødesteder og aktiviteter. Dette landskabelige bånd slynger sig gennem hele kasernes område i en fri organisk form og skitseres som et nyt samlende karaktertræk.

Forslagsstilleren evner at tilføre nye og interessante aktivitetsmuligheder og mødesteder, både i de enkelte lokalområder og i forbindelse med en bearbejdning af de centrale rum omkring bygning 32, som kommer til udtryk ved Torvet, Skyttegraven med flere. Gennemførelsen af tiltagene fordrer en markant brugerinddragelse.