TREDJE NATUR er prækvalificeret til klimatilpasning og fornyelse af Enghaveparken. I blandt 22 ansøgninger er nu et af 5 teams der skal konkurrere. Med fokus på kultur, mødesteder, leg, bevægelse, ro, tryghed, skybrudskapacitet og rekreativ udnyttelse af hverdagsregn skal TREDJE NATUR samarbejde med COWI og Open Air Neighborhood om et nyt forslag til den store park på Vesterbro.

Respekt for historien, behov for fornyelse er opgavens gennemgående tema. Konkurrencen skal lede fornyelsen af parken gennem fredninger og forbilledlig struktur for at give Vesterbroere i alle aldre og alle sociale lag, nogle tidssvarende, trygge omgivelser til det moderne friluftsliv med mulighed for fred og aktivitet. Fornyelsen er desuden med til at sikre vesterbroerne mod oversvømmede kældre.

Siden parken blev anlagt i 1928 med Arne Jacobsens første bygninger, har samfundet flyttet sig og behovene for friluftsliv, aktivitet og rekreation har ændret sig. Parken er i dag flittigt brugt, hvilket præger fremtoningen og lægger pres på parkens funktioner. Enghaveparken trænger til fornyelse og nytænkning, som kan rumme moderne behov og udfordringer. Samtidig er parkens tidstypiske nyklassicistiske opbygning og struktur med alléer og enkelte fuldkronede træer, højt skattet af naboer og brugere af parken. Den særlige struktur er derfor vigtig at arbejde videre med i respekt for historien.

De 5 prækvalificerede teams er:

– COWI, TREDJE NATUR og Open Air Neighborhood
– Niras, Marianne Levinsen og Haveselskabet
– GHB Landskabsark., Primus Ark., Orbicon og Rekommanderet
– SLA, Buro Happold, Blue Bakery og  Phal Planning
– Rambøll, COBE arkitekter, Atelier Dreiseitl og Polyplan