TREDJE NATUR søger skarpe praktikanter til det kommende semester. Vi er en formålsbaseret og voksende tegnestue med noget på hjerte og 25 dedikerede medarbejdere der opererer inden for områderne by, bygning, landskab og forskning og du kommer til at bidrage væsentligt til vores projekter og agenda og får ansvar efter kompetencer.

Stillingen
Aktuelt arbejder vi med en række spændende opgaver og konkurrencer bl.a. BørneRiget, Ny Islands Brygge Skole, Urbanplanen og Velkomstcenter Mols Bjerge. Derudover er flere projekter under projektering og udførelse, herunder opførelsen af Sølund, fornyelse af Enghaveparken, landskabet til Faste Batteri, byggemodning af Værløse Flyvestation og anlæg af KlimaFlisen. Projekternes alsidige profil giver mulighed for at arbejde over et bredt fagligt spektrum af byer, bygninger, landskaber, hybrider og infrastruktur. Vi er med andre ord inde over hele det bymæssige, arkitektoniske og lanskabsarkitektoniske felt, ligesom vi har et stigende fokus på industrielle, skalerbare løsninger der leverer ind til den bymæssige helhed. Vi søger derfor praktikanter der har lyst til at medvirke til den fortsatte udvikling og som ønsker at indgå i et stærkt projektteam med engagerede og kompetente kolleger, hvor tværfagligheden er i højsædet.

Vi ser gerne at du som studerende er i gang med din kandidat og at du har et stort grønt hjerte, der banker for et grønnere og rigere liv i byen. Vi forventer at du besidder gode formidlingsevner der kan gribe arkitektoniske koncepter og idéer og arbejder hjemmevant i Adobe InDesign, CAD, Rhino og Grasshopper. Vi vil meget gerne se ansøgninger fra engagerede, proaktive og positive mennesker, der vil være med til at udvikle sammenhængen imellem bygninger og biologi. Vi vægter nysgerrige og alsidige personer med lige dele tænke- og tegnegaver og som har mod og lyst til at bidrage til vores nuværende og kommende opgaver indenfor planlægning, byggeri og landskab.Third Nature Projects
I vores udvælgelse vil vi lægge særlig vægt på at du:
Vil medvirke til den fortsatte udvikling og formidling af tegnestuens agenda ”By + Land = Bland!”
Besidder gode fremstillings- og formidlingsevner, der griber arkitektoniske koncepter og idéer
Kan udvikle af skitse- og præsentationsmodeller
Udviser engagement og har viljen til at lære nyt
Er fortrolighed med Adobe CC pakken
Mestrer 3D programmer som Rhinoceros og/eller SketchUp
Har blik for den hybride tankegang der kan koble landskabet med det byggede

Ansøgningsfrist den 19. december 2016
Praktikperioden vil være på 6 måneder med start januar/februar 2017 – med mulighed for forlængelse.
Praktikken vil være reguleret af en praktikaftale, hvor dine ønsker og mål kommer til at være vejledende for arbejdsopgaver under dit ophold.
Send din portfolio og cv til internship@tredjenatur.dk – maks. 8mb.
Office atmosphere
TREDJE NATUR
Vi udformer konkrete strategier for fremtidens hybride by igennem idéoplæg, agitation, projektforslag, vidensudvikling og tværfaglige samarbejder. Vores blik er rettet mod steder, hvor det regulerede og det uregulerede kan clashe og skabe nye historier. Vi er fascinerede af den kraft og det potentiale, som den menneskeskabte natur genererer, og vil kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur. Vores projekter skaber rum, relationer og nye betydninger i en verden, hvor forholdet mellem natur og by konstant forandrer sig.